logo

Tarieven van de praktijk

De praktijk zal de verzekerde zorg rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar waarmee een overeenkomst is afgesloten. Daarbij gelden de tarieven die de praktijk met de zorgverzekeraar heeft afgesproken.
Op deze standaard prijslijst staan de tarieven die de praktijk in rekening brengt bij patienten die niet aanvullend verzekerd zijn voor oefentherapie, bij patienten van zorgverzekeraars waarmee geen overeenkomst is afgesloten en voor zorg die buiten de vergoeding van de zorgpolis valt.

Standaard prijslijst Oefentherapie Mensendieck met ingang van 1 januari 2019

Deze prijzen zijn van toepassing op niet gecontracteerde zorg en bij niet aanvullend verzekerde consumenten ouder dan 18 jaar. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Prestatie Prijs
Zitting oefentherapie 33,00 euro
Toeslag behandeling huis 25,00 euro
Toeslag behandeling in instelling 25,00 euro
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 66,00 euro
Eenmalige schriftelijke informatieoverdracht aan derden 66,00 euro
Groepszitting van 2 personen n.v.t.
Groepszitting van 3 personen n.v.t.
Groepszitting van 4 personen n.v.t.
Groepszitting van 5 tot 10 personen n.v.t.
Screening 22,00 euro
Intake en onderzoek na screening 33,00 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 49,00 euro
Screening, intake en onderzoek bij DTO 55,00 euro
Niet nagekomen afspraak 24,75 euro

Verzuimtarief
Wanneer de client/patient niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, kan het wettelijk vastgelegd verzuimtarief in rekening worden gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door client/patient zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00uur, te zijn geschied.