logo

Tarieven van de praktijk

De praktijk zal de verzekerde zorg rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar waarmee een overeenkomst is afgesloten. Daarbij gelden de tarieven die de praktijk met de zorgverzekeraar heeft afgesproken.
Op deze standaard prijslijst staan de tarieven die de praktijk in rekening brengt bij patienten die niet aanvullend verzekerd zijn voor oefentherapie, bij patienten van zorgverzekeraars waarmee geen overeenkomst is afgesloten en voor zorg die buiten de vergoeding van de zorgpolis valt.

Standaard prijslijst Oefentherapie Mensendieck met ingang van 1 januari 2023

Deze prijzen zijn van toepassing op niet gecontracteerde zorg en bij niet aanvullend verzekerde consumenten ouder dan 18 jaar. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Prestatie Prijs
Zitting oefentherapie 38,50 euro
Toeslag behandeling huis 26,00 euro
Toeslag behandeling in instelling 26,00 euro
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 71,00 euro
Eenmalige schriftelijke informatieoverdracht aan derden 71,00 euro
Groepszitting van 2 personen n.v.t.
Groepszitting van 3 personen n.v.t.
Groepszitting van 4 personen n.v.t.
Groepszitting van 5 tot 10 personen n.v.t.
Screening 26,00 euro
Intake en onderzoek na screening 38,50 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 58,00 euro
Screening, intake en onderzoek bij DTO 60,00 euro
Niet nagekomen afspraak 28,88euro