logo

Spanningsklachten

Behandeling van pubers, jongeren, volwassenen en ouderen met spanningsklachten.

Bij een hoge psychische spanning reageren je spieren met aanspannen. Wanneer de spanning te hoog is en te lang aanhoudt, kunnen lichamelijke klachten ontstaan.

Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, gespannen schouders, vermoeidheid, rugpijn, buikpijn, duizeligheid, misselijkheid of een hoge en snelle ademhaling.

Spanning kan samenhangen met een hoge werkdruk, piekeren, moeite met plannen en organiseren, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme of omdat je in korte tijd veel hebt meegemaakt.
Ook zie ik in mijn praktijk regelmatig patienten die door hooggevoeligheid, onzekerheid, angst of problemen met assertiveit last hebben van langdurige spanningsklachten.

Vaak heb je zelf al veel geprobeerd om te ontspannen, maar lukt het niet of komt de spanning snel weer terug.
Dat komt omdat je lichaam zich heeft ingesteld op spanning en dat niet zomaar los laat.

In het proces van weer leren ontspannen en deze ontspanning leren vasthouden geef ik je uitleg over de stressreacties in je lichaam en hoe je deze zelf kunt beinvloeden. Hierbij maak ik gebruik van ontspanningstechnieken, waarbij je rustig leert doorademen wanneer je met iets bezig bent, met iemand praat of juist in rust bent.

Om spanningsklachten vanuit een brede invalshoek te behandelen combineer ik hierbij oefentherapie Mensendieck en ergotherapie.

Vanuit de oefentherapie Mensendieck doe je oefeningen waarmee je bewust de spanning in je lijf leert verlagen. Je leert dit toepassen bij bewegingen, je houding, spreken en dagelijkse activiteiten.

Vanuit de ergotherapie onderzoeken we de invloed van de omgevingsfactoren en staan we bijvoorbeeld stil bij time-management en de verdeling tussen werk, zorgtaken en vrije tijd.

Lees ook anders omgaan met spanning- en pijnklachten door de focus van je aandacht.