logo

Behandeling

oefenruimte Naast oefentherapeut Mensendieck ben ik ook ergotherapeut en benader ik de klachten vanuit een brede invalshoek. Ik geef oefeningen en houdingsadvies, maar ook ergonomisch advies, zoals wat is een goede werkhoogte. Ik coach je bij het herstel van je klachten.

Dat betekent dat ik je help je bij het vinden van een goede werkhouding en welke lichaamshouding past bij goed zitten, staan en lopen.
Je leert ontspannen ademen en bewust kiezen voor een goede balans tussen spanning en ontspanning. Timemanagement op het werk, thuis bij huishoudelijke taken en voor het maken van vrijetijd, kan daar een onderdeel van zijn.

Voor wie is de behandeling geschikt?
De behandeling is in principe geschikt voor iedereen die zelf iets aan zijn klachten wil leren doen. In mijn praktijk behandel ik kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen.

Wat houdt de behandeling in?
De eerste behandeling bestaat uit een intake en een onderzoek.
De therapeut vraagt onder andere welke factoren een rol spelen in het ontstaan van de klacht. Zij informeert naar de dagelijkse bezigheden. Wanneer de klacht is ontstaan en in welke situatie de klachten optreden of juist verminderen. Wat de gevolgen van de klachten zijn voor het dagelijks leven. En hoe de therapeut jou het beste zou kunnen helpen.

Er wordt ook gesproken over de inzet die je zelf tijdens de therapie zal moeten leveren. Er wordt namelijk gewerkt met een oefenschrift waarin de oefeningen die zijn doorgenomen worden opgeschreven. Het is de bedoeling dat je in de periode tussen twee behandelafspraken (meestal 1 week) deze oefeningen zelf uitvoert om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Bij het onderzoek kan de therapeut vragen om de bovenkleding uit te doen, zodat ze goed de stand en beweeglijk van de gewrichten kan onderzoeken en een oordeel kan vormen over de kracht en samenwerking van de spieren.
Bij het onderzoek horen ook observatie van het adempatroon, bepalen van de mate van spierspanning en het invullen van een vragenlijst.
Uiteraard zullen er dingen zijn die je het liefst bij het eerste bezoek al wilt aanpakken. Daarom geeft de therapeut zo mogelijk al tijdens de intake en het onderzoek adviezen of een oefening waarmee je de klachten al wat kunt verminderen.
Met de gegevens uit de intake en het onderzoek maakt de therapeut een werkplan dat ze in de tweede behandeling aan je voorlegt. Hierin staan de behandeldoelen en de stappen die jullie nemen om deze doelen te bereiken. Ook staat er een inschatting in van het aantal behandelingen dat je nodig zal hebben om je klachten te verhelpen of verminderen. Het is daarbij handig om voorafgaand aan de behandeling te weten hoeveel behandelingen je door de zorgverzekeraar vergoed krijgt.
Wanneer je het werkplan met de therapeut bespreekt kun je hier ook zelf aanvullingen op geven of wijzigingen in aanbrengen. Ook tijdens de behandeling kunnen dingen naar voren komen die later aan het werkplan worden toegevoegd. Wanneer jullie akkoord zijn, gaat de behandeling verder.

In de behandeling doorloop je een bewustwordingsproces dat voor verandering en verbetering zorgt. Je krijgt door het doen van de oefeningen en de coaching, inzicht in hoe je zelf iets aan je klacht kunt doen.
Eerst wordt de klacht zelf aangepakt. Twee voorbeelden hiervan zijn:

* oefeningen om de pijn in rug, nek of schouders te verminderen;
* oefeningen voor het leren opvangen van een hyperventilatie aanval en herstellen van het adempatroon.

De behandeling gaat verder met het doorbreken van gewoonten die de klachten in stand houden. Hierdoor worden de klachten bij de bron aangepakt. Door dingen te veranderen aan de houding, leef- en werkgewoonten zal de klacht zich minder snel herhalen. Daarom wordt in de behandeling veel aandacht besteed aan toepassing in het dagelijks leven.

Voorbeelden van veranderingen in het dagelijks leven zijn:

* een goede houding bij het zitten, staan en lopen;
* door ontspanning meer rust in jezelf vinden en beter kunnen inslapen;
* rustig doorademen tijdens je werk of als je met iemand praat;
* de werk- en leefomgeving beter afstemmen op jouw hoogte;
* tijdig herkennen van situaties die stress opleveren, waardoor je deze kunt voorkomen.