logo

Focus van je aandacht bij pijn en spanning

Spanning- en pijnklachten gaan meestal samen met vermoeiende piekergedachten die overal heen gaan. Om deze dwalende gedachten beter onder controle te krijgen kun je jezelf trainen om de aandacht te leren focussen.

Een manier om de aandacht te leren focussen is bijvoorbeeld door je te richten op je ademhaling. Je kunt hierbij een oefening doen waarbij je de aandacht op verschillende delen van het lichaam richt. Het focussen van de aandacht kun je bijvoorbeeld trainen door naar deze lichaamsdelen toe te ademen. Door het waarnemen van je ademhaling en de lichaamsgewaarwording van de plaatsen waar je naar toe ademt, kom je in een actieve staat van bewustzijn, waardoor het zenuwstelsel beter kan focussen. Deze techniek wordt ook bij meditatie of mindfulness gebruikt.

Door bewust je aandacht bij het bewegen te houden, wordt je sensitiever voor lichaamsgewaarwordingen, zoals bewust voelen in welke stand een gewricht zich bevindt of hoeveel spierspanning je gebruikt om een beweging te maken. Door je bewust te zijn van de gedachtes en gevoelens die deze bewegingen oproepen stimuleer je de integratie tussen wat zintuigen waarnemen en de gedachtes die daarbij opkomen.

Wanneer er spraken is van pijn of bewegingsangst kan het ontspannen of neutraal leren omgaan met de gedachtes en gevoelens die de bewegingen oproepen, zonder deze weg te drukken, je helpen om anders om te leren gaan met de pijn en angst. Dit wordt onder andere gebruikt bij pijnrevalidatie. In mijn praktijk pas ik deze techniek ook met succes toe bij pijn en spanningsklachten.

Het focussen kun je ook trainen door met je volle aandacht bezig te zijn met een activiteit (handeling of taak). Door bewust bezig te zijn met de activiteit, krijg je een actieve staat van bewustzijn. Wanneer er een optimaal niveau van actief bewustzijn (=aandacht) wordt bereikt spreek je van een flow. Flow is een subjectieve, psychologische staat, die zich voordoet wanneer iemand zo opgaat in een activiteit dat hij of zij alleen aandacht heeft van datgene wat hij of zij aan het doen is. Zeker bij pijn- en spanningsklachten is het kunnen bereiken van deze flow een manier om los te komen van de pijn en spanning en weer nieuwe energie op te doen.

In mijn praktijk begeleid ik mensen bij het anders om leren gaan met de pijn- en spanningsklachten door het doorbreken van gewoontes die de klachten in stand houden. Het bewustwordingsproces over de wijze waarin je met je klachten omgaat speelt hierin een belangrijke rol. Je leert hoe je fysiek je klachten zelf onder controle kunt krijgen en hoe je hier mentaal een positieve inlvoed op hebt.

Zie voor vergoeding door de zorgverzekeraar de linker blauwe kolom van deze website. voor een plattegrondje