logo

Wat is ergotherapie?

Als ergotherapeut breng ik klachten in verband met de wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd. Dit kunnen activiteiten zijn op school, het werk, tijdens sport of bij huishoudelijke- of zorgtaken.

De ergotherapeut kijkt naar de lichamelijke en psychische reactie van mensen op hun omgeving. Vaak moet de oorzaak van de klacht in meerdere factoren worden gezocht. Door het maken van een activiteitenanalyse kan de therapeut je helpen meer inzicht te krijgen in de knelpunten die de klachten veroorzaken of in stand houden. Om deze knelpunten op te lossen kan zij:

* ergonomische adviezen geven;
* je leren om een activiteit zo aan te passen dat deze geen problemen meer geeft;
* je bewust maken hoe je zelf invloed uit kunt oefenen op pijn- en spanningsklachten;
Lees ook anders omgaan met spanning- en pijnklachten door de focus van je aandacht
* je helpen om beter te leren plannen en organiseren;
* advies geven over het gebruik van hulpmiddelen;

Ergotherapie is er op gericht om mens en omgeving zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en iemand in staat te stellen zo prettig en zelfstandig mogelijk in werk- en priveleven te participeren.

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor ergotherapeuten. Mijn kennis en vaardigheden als ergotherapeut gebruik ik binnen mijn behandelingen oefentherapie Mensendieck. Hierdoor kan ik gezondheidsproblemen vanuit een brede invalshoek behandelen. De behandelingen worden afhankelijk van de zorgpolis geheel of deels vergoed onder oefentherapie Mensendieck.